MODLITBA HASIČE

NECHŤ KDEKOLIV OHEŇ VZPLANE,

JÁ SPLNÍM SVOJI POVINNOST.

PRO ZÁCHRANU ŽIVOTŮ PANE,

DODEJ MI SÍLY DOST.

V NÁRUČÍ VYNÉST DÍTĚ,

KDYŽ JEŠTĚ NEVYPRŠEL ČAS,

ALE I STARCE, MATKU,

KTERÁ MÁ ŠEDÝ VLAS.

STÁLE NA STRÁŽI STOJÍM,

   

PROTOŽE POVOLANÝ JSEM,

PŘED OHNĚM BLÍZKÉ CHRÁNÍM

A POMOCI CHCI VŠEM.

KDYŽ Z TVÉ VŮLE SE MÁ STÁT,

ŽE SÁM PŘITOM ŽIVOT ZTRATÍM,

POŽEHNEJ PANE MÉ RODINĚ

A LASKAVOU RUKOU VRAŤ JIM,

CO PŘI PLNĚNÍ POSLÁNÍ

JSEM JINÝM LIDEM DAL.